Turismo Temuco

Panoramas

Taller de dibujo
 • Ubicación: Rodríguez 578
 • Fecha: 05-05-2023 hasta 03-06-2023
 • Hora: 17:00
Taller de muralismo
 • Ubicación: Rodríguez 578
 • Fecha: 06-05-2023 hasta 03-06-2023
 • Hora: 12:00
Taller de Expresión Corporal Creativa
 • Ubicación: Av. Alemania 0560
 • Fecha: 09-05-2023 hasta 06-06-2023
 • Hora: 18:00
Taller de cocina microbiótica
 • Ubicación: Rodríguez 578
 • Fecha: 09-05-2023 hasta 08-06-2023
 • Hora: 18:00
Taller de danza contemporánea
 • Ubicación: Rodríguez 578
 • Fecha: 09-05-2023 hasta 07-06-2023
 • Hora: 17:00
Zumba Night con Rodrigo Díaz
 • Ubicación: Gimnasio Olímpico de la UFRO
 • Fecha: 02-06-2023
 • Hora: 19:00